Aldona Haensel
​Lietuvių kalbos mokytoja, Mokyklos tarybos narė

Neringa Vaznytė Kapanadze
​Pirmos klasės mokytoja

Loreta Rodgers
Mokyklos tarybos narė

Ingrida Bridikytė Lomberg

Greta Adamonis
Tėvų komiteto pirmininkė

2018 - 2019 mokslo metų mokyklos dienos, šeštadieniais:

Rugsėjo 15 d., 29 d.,  2018
Spalio 13 d., 20 d., 2018
Lapkričio 10 d., 17 d., 2018
Gruodžio 8 d., 15 d., 2018
Sausio 12 d., 26 d., 2019
Vasario 2 d., 16 d., 2019
Kovo 2 d., 16 d. ir 30 d., 2019
Balandžio 13 d., 20 d., 2019
Gegužės 4 d. ir 18 d., 2019
Pastaba: mokykla pasilieka teisę tvarkaraštį keisti

Raymond J. Balsys
Lietuvos istorijos ir gamtos pažinimo,
tautos pažinimo ir lietuvių liaudies šokių mokytojas, mokyklos iždininkas

MOKYKLOS MOKYTOJAI IR TARYBOS NARIAI

APIE MUS

Mokykla "Saulėtas Krantas" buvo įkurta 2004 m. ir 2013 m. prisijungė prie JAV Lietuvių Bendruomenės Švietimo Tarybos. ​Į mokyklą priimami vaikai nuo 3 iki 16 metų. Pamokos vyksta šeštadienais (ne kiekvieną) nuo 10:00 val. ryto iki 2:00 val. po pietų. Taip pat organizuojamos mokyklos išvykos, mokiniai dalyvauja įvairiuose renginiuose ir šventėse.

​Mokslapinigiai vieniems mokslo metams už vieną vaiką yra $300. Už antrą tos pačios šeimos vaiką - $270. Sunkiai besiverčiančioms šeimoms yra taikomos nuolaidos. Su prašymu galima kreiptis raštu į mokyklos administraciją. Mokytojos/-o vienas vaikas mokykla lanko nemokamai, už antrą vaika mokamas $300 mokestis.

Vytautas Bingelis
​Rinkodaros ir viešųjų ryšių specialistas

Laima Lileika Shea
Mokyklos tarybos narė

NAUDINGA INFORMACIJA:

Ingrida Bridikytė Lomberg
​Mokyklos vadovė, Mokyklos tarybos narė
Tel. +954 993 4364