Greta Adamonis
Tėvų komiteto pirmininkė

2018 - 2019 mokslo metų mokyklos dienos, šeštadieniais:

Rugsėjo 15 d., 29 d.,  2018
Spalio 13 d., 20 d., 2018
Lapkričio 10 d., 17 d., 2018
Gruodžio 8 d., 15 d., 2018
Sausio 12 d., 26 d., 2019
Vasario 2 d., 16 d., 2019
Kovo 2 d., 16 d. ir 30 d., 2019
Balandžio 13 d., 20 d., 2019
Gegužės 4 d. ir 18 d., 2019
Pastaba: mokykla pasilieka teisę tvarkaraštį keisti

Neringa Vaznytė Kapanadze
​Pirmos klasės mokytoja

Loreta Rodgers
Mokyklos tarybos narė

Ingrida Bridikytė Lomberg
​Mokyklos vadovė, Mokyklos tarybos narė
Tel. +954 993 4364

Jolanta Banienė
Muzikos mokytoja

Aldona Haensel
​Lietuvių kalbos mokytoja, Mokyklos tarybos narė

Ingrida Bridikytė Lomberg

APIE MUS

Mokykla "Saulėtas Krantas" buvo įkurta 2004 m. ir 2013 m. prisijungė prie JAV Lietuvių Bendruomenės Švietimo Tarybos. ​Į mokyklą priimami vaikai nuo 3 iki 16 metų. Pamokos vyksta šeštadienais (ne kiekvieną) nuo 10:00 val. ryto iki 2:00 val. po pietų. Taip pat organizuojamos mokyklos išvykos, mokiniai dalyvauja įvairiuose renginiuose ir šventėse.

​Mokslapinigiai vieniems mokslo metams už vieną vaiką yra $300. Už antrą tos pačios šeimos vaiką - $270. Sunkiai besiverčiančioms šeimoms yra taikomos nuolaidos. Su prašymu galima kreiptis raštu į mokyklos administraciją. Mokytojos/-o vienas vaikas mokykla lanko nemokamai, už antrą vaika mokamas $300 mokestis.

Laima Lileika Shea
Mokyklos tarybos narė

Raymond J. Balsys
Lietuvos istorijos ir gamtos pažinimo,
tautos pažinimo ir lietuvių liaudies šokių mokytojas, mokyklos iždininkas

Vytautas Bingelis
​Rinkodaros ir viešųjų ryšių specialistas

NAUDINGA INFORMACIJA:

MOKYKLOS MOKYTOJAI IR TARYBOS NARIAI