NAUDINGA INFORMACIJA:

Ingrida Bridikytė Lomberg

APIE MUS

Mokykla "Saulėtas Krantas" buvo įkurta 2004 m. ir 2013 m. prisijungė prie JAV Lietuvių Bendruomenės Švietimo Tarybos. ​Į mokyklą priimami vaikai nuo 3 iki 16 metų. Pamokos vyksta šeštadienais (ne kiekvieną) nuo 10:00 val. ryto iki 2:00 val. po pietų. Taip pat organizuojamos mokyklos išvykos, mokiniai dalyvauja įvairiuose renginiuose ir šventėse.

​Mokslapinigiai vieniems mokslo metams už vieną vaiką yra $300. Už antrą tos pačios šeimos vaiką - $270. Sunkiai besiverčiančioms šeimoms yra taikomos nuolaidos. Su prašymu galima kreiptis raštu į mokyklos administraciją. Mokytojos/-o vienas vaikas mokykla lanko nemokamai, už antrą vaika mokamas $300 mokestis.2017 - 2018 mokslo metų mokyklos dienos, šeštadieniais:

Rugsėjo 9 d., 16 d., 30 d.,  2017

Spalio 14 d., 21 d., 2017

Lapkričio 14 d., 11 d. ir 18 d., 2017

Gruodžio 2 d., 9 d. ir 16 d., 2017

Sausio 13 d., 20 d. ir 27 d., 2018
Vasario 3 d., 10 d. ir 17 d., 2018
Kovo 3 d., 17 d. ir 31 d., 2018
Balandžio 14 d., 28 d., 2018
Gegužės 5 d. ir 12 d., 2018

Pastaba: mokykla pasilieka teisę tvarkaraštį keisti


​​MOKYKLOS DARBUOTOJAI IR TARYBOS NARIAI


​​Lituanistinė mokykla FloridojeI

Ingrida Bridikytė Lomberg, Mokyklos vadovė, Mokyklos tarybos narė,  tel. +954 993 4364Laima Lileika Shea, Mokyklos tarybos narė


​ 

Vytautas Bingelis, rinkodaros ir viešųjų ryšių specialistas


Aldona Haensel, Lietuvių kalbos mokytoja, Mokyklos  tarybos narė

Raymond J. Balsys, , Lietuvos istorijos ir geografijos mokytojas, tautos pažinimo ir lietuvių liaudies šokių mokytojas, Mokyklos iždininkasLoreta Rodgers, Muzikos ir darželio klasės mokytoja, Mokyklos tarybos narė
​​
Greta Adamonis, Tėvų komiteto pirmininkė, Mokyklos tarybos narė​​


 Fausta Stašaitytė Maass, Mokyklos tarybos narė