APIE MUS

Mokykla "Saulėtas Krantas" buvo įkurta 2004 m. ir 2013 m. prisijungė prie JAV Lietuvių Bendruomenės Švietimo Tarybos. ​Į mokyklą priimami vaikai nuo 3 iki 16 metų. Pamokos vyksta šeštadienais (ne kiekvieną) nuo 10:00 val. ryto iki 2:00 val. po pietų. Taip pat organizuojamos mokyklos išvykos, mokiniai dalyvauja įvairiuose renginiuose ir šventėse.

​Mokslapinigiai vieniems mokslo metams už vieną vaiką yra $300. Už antrą tos pačios šeimos vaiką - $270. Sunkiai besiverčiančioms šeimoms yra taikomos nuolaidos. Su prašymu galima kreiptis raštu į mokyklos administraciją. Mokytojos/-o vienas vaikas mokykla lanko nemokamai, už antrą vaika mokamas $300 mokestis.2017 - 2018 mokslo metų mokyklos dienos, šeštadieniais:

Rugsėjo 9 d., 16 d., 30 d.,  2017

Spalio 14 d., 21 d., 2017

Lapkričio 14 d., 11 d. ir 18 d., 2017

Gruodžio 2 d., 9 d. ir 16 d., 2017

Sausio 13 d., 20 d. ir 27 d., 2018
Vasario 3 d., 10 d. ir 17 d., 2018
Kovo 3 d., 17 d. ir 31 d., 2018
Balandžio 14 d., 28 d., 2018
Gegužės 5 d. ir 12 d., 2018

Pastaba: mokykla pasilieka teisę tvarkaraštį keisti


​​MOKYKLOS DARBUOTOJAI IR TARYBOS NARIAI


​​Lituanistinė mokykla Floridoje

NAUDINGA INFORMACIJA:

Ingrida Bridikytė LombergI

Ingrida Bridikytė Lomberg, Mokyklos vadovė, Mokyklos tarybos narė,  tel. +954 993 4364Laima Lileika Shea, Lietuvos istorijos ir geografijos mokytoja, Mokyklos tarybos narė


​ 

Vytautas Bingelis, rinkodaros ir viešųjų ryšių specialistas


Aldona Haensel, Lietuvių kalbos mokytoja, Mokyklos  tarybos narėRaymond J. Balsys, Tautos pažinimo ir lietuvių liaudies šokių mokytojas, Mokyklos iždininkasLoreta Rodgers, Muzikos ir darželio klasės mokytoja, Mokyklos tarybos narė
​​
Greta Adamonis, Tėvų komiteto pirmininkė, Mokyklos tarybos narė​​


 Fausta Stašaitytė Maass, Mokyklos tarybos narė